Blue Flower

Projekt neve: „Környezettudatos életre nevelés a Kállay Miklós Általános Iskolában”.

Projekt száma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0104

Projekt leírása: „A kállósemjéni  általános iskola prioritásként kezeli a környezetvédelem, valamint a fenntartható fejlődés és fenntartható életmódok alapjainak megismertetését mind a fiatalabb, mind az idősebb kállósemjéni lakókkal. A Kállay Miklós  Általános Iskola felmérte, hogy napjainkban mennyire fontos, hogy a környezet­tu­da­tos­sá­got szem előtt tartva alakítsa maga körül a környezetét, és ennek megfelelően kívánja az iskola tanulóinak személetét is formálni. A projekt során a kállósemjéni iskola négy szemléletformáló, fenntartható életmódról szóló rendezvényt tart az intézmény minden tanulójának, melyen a témához kap­csolódó filmet nézhetnek, előadást hallgathatnak a gyerekek, majd ki­szá­mol­hat­ják az ökológiai lábnyomukat is. Csoportfoglalkozások keretében meg­is­mer­ked­nek az alternatív energiákkal és az újrahasznosítással, valamint megbeszélik, mi­lyen apró ötletekkel, környezettudatosabb viselkedéssel tudnak otthon és az is­kolában energiát és ezzel pénzt is megtakarítani.”

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Kállay Miklós Általános Iskola 4324 Kállósemjén, Kölcsey út 2.  42/255-400

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Energia Központ Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. A/6.

  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332. 
E-mail: nfu [KUKAC] nfu [PONT] gov [PONT] hu 
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu

www.nfu.huwww.energiakozpont.hu