Blue Flower

Keresés

Tisztelt Szülők!

Az 1-8 évfolyamon kötelező tantárgy az etika /hit és erkölcstan tanítása. Az etika tantárgyat az oktatására képzett pedagógus tanítja. A hit és erkölcstant az egyházak képviselői/hitoktatói oktatják. Az etika és a hit és erkölcstan órák egyidőben vannak, csoportbontásban. A heti egy órás tantárgy értékelése a Pedagógiai Program szerint érdemjeggyel,  osztályzattal  vagy szöveges értékeléssel történik.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy -az érvényes jogszabályok alapján- az alsó tagozaton a tantermen kívüli digitális oktatás 2021. 04.18 –án megszűnt. 2021. 04.19 –én az 1-4 évfolyamos tanulók számára megkezdődik a jelenléti oktatás a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

TISZTELT SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Ebben a tanévben a 8. osztályosok vettek részt a Digitális Témahét programjain. Elsőként egy kódfejtő játékban mérhették fel ügyességüket, mely betekintést nyújtott a számítástechnika történetének néhány fejezetébe.