Blue Flower

Keresés

Tisztelt Szülők!

az 1-8 évfolyamon kötelező tantárgy az etika /hit és erkölcstan tanítása. Az etika tantárgyat az oktatására képzett pedagógus tanítja. A hit és erkölcstant az egyházak képviselői/hitoktatói oktatják. Az etika és a hit és erkölcstan órák egyidőben vannak, csoportbontásban. A heti egy órás tantárgy értékelése a Pedagógiai Program szerint  érdemjeggyel,  osztályzattal  vagy szöveges értékeléssel történik.