Blue Flower

Keresés

Amennyiben belépési problémák (belépési azonosító, jelszó) adódnak a Kréta rendszerbe, kérem az alábbi kommunikációs e-mail címen jelezzék:

Év végi hajrá volt:

Tanulóink többsége sikeresen írta meg az év végi felméréseket. Június 16-án osztályozó értekezletet tartottunk, ahol értékeltük tanulóinkat.

Alsó tagozat

Az 1 évfolyam tanulmányi előmenetelét szövegesen értékeltük, kiválóan teljesített 7 fő.

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el a 2.-4. évfolyamon 23 tanuló.

Felső tagozat:

Az 5-8 évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményt ért el 26 tanuló.

 

Iskolai szinten:

Példás  szorgalmú:                92 fő,  a tanulók 41 %-a.

Hanyag  szorgalmú :            13 fő , a tanulók   6 %-a.

Iskolai szinten:

Példás magatartású :          128 fő, a tanulók 57 %-a.

Rossz magatartású :             10 fő, a tanulók   5 %-a.

 

Az alsós munkaközösség tagjai összehangoltan, egymás munkáját segítve dolgoztak. A tanítók és a napközis nevelők a gyerekek szellemi és lelki fejlődésének érdekében mindent megtettek.

A felvételi eredmények azt mutatják, hogy kiváló munkát végeztek a felsős munkaközösség tagjai is.

A nyolcadikosok közül mindenki felvételt nyert valamilyen iskolatípusba:

gimnáziumba: 14 fő,  szakközépiskolába: 10 fő,  szakiskolába:7 fő,

5 tanuló sikeres pályázatot nyújtott be az Arany János Tehetséggondozó Programba. (Bukta Kinga 8.a, Gyulai Dorina 8.a, Somos Zsuzsanna Sára 8.a, Lajos Alexandra 8.b, Tálas András 8.b ). Az Arany János Tehetséggondozó Program által meghirdetett nyári táborba 3 tanulónk ment.

Célkitűzésünknek megfelelően a végzős diákok többsége (24 fő- 78%) érettségit adó középiskolában tanul tovább. A visszajelzések alapján sikeresen veszik az akadályokat és a vitt eredményeket megtartják a középiskolákban is.

 

 

 

 

 

Díjak:

Kállay Kristóf – díj:               Gyulai Dorina 8.a

Kállay Miklós – díj:               Somos Zsuzsanna Sára 8.a

Loss - díj:                           Katona Vanda 3.b

Bodnár Bence 7.a

Papok – díja:                      Fodor Hanna 4.a

Barta Beáta 5.a

Somos Zsófia 6.a

Kékesi Klaudia 7.b

Felföldi –díj:                       Tálas András 8.b

VERSENYEK:

Alsó tagozaton házi tanulmányi versenyt hirdettek nyelvtan-helyesírásból (Kállay Napok I. fordulója) 39; mesemondásból 29, matematikából 26 tanuló részvételével.

A Kállay napok keretében megrendezett nyelvtan versenyen 34, szavalóversenyen 41, az énekversenyen 35, matematika versenyen 34, rajzversenyen 64 diák tette próbára tudását, tehetségét. A sorverseny 99 alsós tanulót mozgatott meg.

Az iskolai, házi versenyeken a tanulók többsége részt vett. Mindenki talált magának olyan versenyt, amelyben megmérettethette magát. Sok gyereknek óriási sikerélményt jelentett, hogy még ha csak helyileg is, de verseny keretében adhatott számot tudásáról.

A tankerületi és megyei versenyekre is igen sokan jelentkeztek, s értek el szép eredményeket. Továbbra is nagyon kevesen jelentkeznek fizetős versenyekre. Több tanulónk volt, aki a tanév során közel 20 versenyen vett részt, s ott igen szép eredményt ért el.

Felső tagozaton, 21 versenyen vettek részt a tanulóink a tanév során, melyeken nagyon szép eredményt értek el, dicsőséget, hírnevet szerezve iskolánknak.

A munkaközösség valamennyi tagja szívesen készíti fel a tanulókat versenyekre, s igyekszünk minden versenyre elvinni őket, habár a lehetőségek száma ebben az évben igen megcsappant. A tanulóink aktívak, könnyen motiválhatóak, szívesen vesznek részt a versenyeken.

A házi, körzeti, megyei és országos versenyeken elért eredmények megtalálhatóak az iskola honlapján. (www.kmai.hu).

Gratulálunk és köszönjük a lelkiismeretes munkát minden diákunknak és az őket felkészítő pedagógusoknak is.

Programok a II. félévben:

 

A 2. félév legnagyobb ünnepi megemlékezése a március 15-ei műsor volt. A hagyományoknak megfelelően a műsor községi szintű volt. Az 5. évfolyam az irodalmi műsorát Orosz Istvánné állította össze és tanította meg a gyerekeknek.  A műsor részeként fellépett az énekkar is.

Az SZMK tagjai március 16- án rendezték meg a már hagyományos „Sütemény kiállítást" .

Április végén a napközis gyermekek Anyák napi ünnepségen köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat.

Május 27 –én iskolai szinten szerveztük meg a gyermeknapot. Az SZMK segítségével tanulóink emlékezetes napot töltöttek el, az általuk választott programokon.

 

Osztálykirándulások:

  1. osztály: Nagykálló- Harangod
  2. osztály: Nyíregyháza – Vadaspark - Falumúzeum
  3. osztály: Lillafüred- Diósgyőr
  4. osztály: Debrecen

5. évfolyam: Szatmári körút

6. évfolyam: Eger

7. évfolyam: Zempléni körút

8. évfolyam: Budapest

 

Június 2-án rendezte meg a „Nyíri” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a gálaműsorát. A színpadon sorra követték egymást a néptánc produkciók, melyet a mazsorett csoport műsorszáma is színesített. A gyerekek oktatását ebben a tanévben is Réti Eszter néptánc pedagógus végezte.

Június 15-én Kölyökgólya-búcsúztatót tartottunk. A feladatok összeállításában, a program lebonyolításában a 7. osztályos tanulók nyújtottak segítséget.  A végzős diákoknak különböző játékos, mókás feladatot kellett megoldaniuk. A nyolcadikos gyerekek műsorral köszöntek el az itt maradóktól és az iskolától.

Június 18-án elballagtak a nyolcadikos diákok „öreg” iskolájukból.

A bizonyítványokat június 24-én vehették kezükbe a tanulók, ezután természetesen megkezdődött számukra a jól megérdemelt nyári szünet.

Ballagó diákok névsora:

8.a osztály                                                                                                        8. b osztály

Osztályfőnök: Lipcsey Attiláné                                                                       Nagyné Leveleki Ildikó

1.Bukta Kinga                                                                                            1. Balogh Alexandra

2.Gyulai Dorina                                                                                          2. Barta Nikoletta

3.Hollósi Kristóf  Máté                                                                                 3. Elek Viktória

4.Kantár Ramóna                                                                                       4. Farkas Krisztina

5.Kiss Richárd                                                                                           5. Gergely Krisztina

6.Lázár Dominik                                                                                         6. Gurzó Brigitta

7.Lipkovics Kinga                                                                                       7. Gurzó Tünde

8.Lőrincz Viktória                                                                                       8. Hrubóczki Tamás

9.  Lukács Laura                                                                                        9. Klapka Vivien Letícia

10.Mészáros Dalma                                                                                   10. Lajos Alexandra

11.Páll Péter                                                                                            11. Léka Szabolcs

12.Popovics Panna                                                                                   12. Márczi Enikő

13.Pucsok Fanni                                                                                       13. Pánger Fanni

14.Somogyi Ákos                                                                                      14. Rézműves Dalma

15.Somos Zsuzsanna Sára                                                                           15. Tálas András

16.Tóth Kinga