Blue Flower

Keresés

A Pénz7 témahét keretében a 4. és a 6. osztályos tanulók a családi költségvetéssel foglalkoztak az életkori sajátosságuknak megfelelően.

A 4. osztályosok gyűjtőmunkával hangolódtak a pénzzel való helyes gazdálkodásra. Minden tanuló szűk családi környezetében gyűjtötte össze azokat az információkat, hogy egy család életében milyen kiadások vannak. Melyek azok, amelyek rendszeresek, így előre tervezhetők. Az iskola foglalkozás során ezeket az adatokat megbeszélték, majd jött egy játékos csoportos gazdálkodási feladat, melyet folyamatosan nehezíteni kellett, míg a tanulók eljutottak oda, hogy a csoportok a megadott gazdálkodási keretüknek megfelelően dönteniük kellett, hogy mi az amit megvehetnek, s mi az amiről le kell mondaniuk. A tanulók a csoportokon belül folyamatosan érveltek, egymást meggyőzték a helyes döntés érdekében. A foglalkozás nagyon izgalmas és tanulságos volt.

A 6. osztályos tanulók egy rövid filmet néztek meg a családi költségvetésről, amely segítségével megismerkedtek a bevételek és a kiadások fontos szerepéről. Amely fogalmat nem ismerték -  pl. rezsi -, annak jelentését megbeszélték. A családi költségvetésben előforduló kiadásokat aszerint csoportosították, hogy mely kiadások a nélkülözhetetlenek és melyek azok, melyek nem kötelező kiadások. Egy mérleg segítségével megpróbálták egyensúlyba hozni a bevétel és a kiadás oldalt. Szóba került a tartalékképzés fontossága is. A foglalkozás végéhez közeledve a tanulók párokban készítettek el egy családi költségvetést, majd a tanult ismeretek elméleti elsajátításáról egy feladatlapot oldottak meg.

A Pénz7 nagyon hasznos volt a tanulók számára. Tudatosult bennük, hogy a pénzzel okosan kell bánni, ügyesen kell gazdálkodni. A váratlan kiadásokra pedig tartalékot kell gyűjteni.